Acil Kontrasepsiyon

Ana unsurlar

  • Acil kontrasepsiyon (EC) cinsel ilişkiden sonraki 5 gün içinde alındığında gebeliklerin% 95’inden fazlasını önleyebilir.
  • EC aşağıdaki durumlarda kullanılabilir: korunmasız cinsel ilişki, olası kontraseptif başarısızlık endişeleri, kontraseptiflerin yanlış kullanımı ve kontrasepsiyon kapsamı dışındaysa cinsel saldırı.
  • Acil kontrasepsiyon yöntemleri, bakır taşıyan rahim içi cihazlar (IUD’ler) ve acil kontraseptif haplarıdır (ECP’ler).
  • Bakır içeren bir RİA en etkili mevcut acil kontrasepsiyon şeklidir.
  • WHO tarafından önerilen acil kontraseptif hap rejimleri, ulipristal asetat, levonorgestrel veya etinil estradiol artı levonorgestrelden oluşan kombine oral kontraseptiflerdir (COC’ler).